jij
Ubuntu helpt jou om je leven weer op de rit te krijgen. lees verder
familie
In de keten van Ubuntu staat de familie naast de client. Een belangrijke schakel lees verder
verwijzer
Ubuntu helpt jou om je leven weer op de rit te krijgen. lees verder
gemeente
Ontdek wat wij kunnen betekenen voor uw gemeente lees verder
maatschappij
Ubuntu helpt jou om je leven weer op de rit te krijgen. lees verder
ubuntu
Ubuntu helpt jou om je leven weer op de rit te krijgen. lees verder

Ubuntu. Je leven weer op de rit.

Ubuntu Safehouses biedt (woon) begeleiding aan mensen in pril herstel van verslaving. Wij bieden de ondersteuning die nodig is om terugkeer in de maatschappij na een klinische behandeling soepel te laten verlopen. Ubuntu Safehouses beoogt de kloof tussen kliniek en buitenwereld te verkleinen door structuur en perspectief te bieden.  Doel hiervan is volledige reintegratie in de maatschappij. 

  aanmelden
Ubuntu* *Ik ben
omdat
wij zijn

Ubuntu zegt dat je alleen gelukkig kunt zijn als de ander dat ook is. Letterlijk betekent Ubuntu: ik ben omdat wij zijn (jij bent). Ik besta in de mate waarin anderen mij erkennen en respecteren. Mens zijn doe je samen! Ubuntu gaat over de essentie van het mens-zijn. Het spreekt vooral over het feit dat je als mens niet in isolatie kunt bestaan. Het Minnesota model spreekt over onze verbondenheid.
Deze methode geeft in de basis aan dat een verslaafde machteloos staat tegenover de dingen van het leven, dat een mens altijd anderen nodig zal hebben om een resultaat te kunnen bereiken, en de erkenning van een zekere, maar voor ieder mens anders intrepeteerbare spirituele dimensie die boven onze eigen concrete werkelijkheid uitgaat.

Wanneer je over deze kwaliteit beschikt, ben je vrijgevig. Je voelt je niet bedreigd als anderen ergens goed in zijn, omdat je weet dat ook zij tot een groter geheel behoren en dat, wanneer je hen naar beneden haalt, je ook jezelf naar beneden haalt. Door er voor elkaar te zijn kunnen wij onze krachten gezamenlijk bundelen, wij zijn elkaar tot steun en bieden elkaar alle mogelijke handvatten om clean en abstinent te blijven.

onze Filosofie

OP DE RIT, heeft alles te maken met jouw herstel, het leren opstellen van doelen die je herstel dienen. We onderscheiden drie doelen:
1. Herstel bevorderen
2. Herstel ontwikkelen
3. Herstel bestendigen
Hierbij zijn de 10 leefgebieden leidend.
Verslaving onder controle

Verslaving onder controle

start Ubuntu Safehouses helpt jou om je leven weer op de rit te krijgen. Genezen van verslaving kan niet. Duurzaam herstellen kan wel. Hierdoor krijg jij grip op je verslaving.
Aan het werken om sterk te blijven staan

Aan het werken om sterk te blijven staan

Te lang heb je geleund op je middel. Nu is het aan jou de taak om op eigen benen te leren staan. In het begin wankel je nog. Ubuntu Safehouses helpt jou om je evenwicht te hervinden. Hierdoor kun jij in balans leven.
Sterk genoeg om op eigen benen te staan

Sterk genoeg om op eigen benen te staan

na 1,5 jaar Herstel begint met de erkenning dat je verslagen bent door je verslaving.
"Bij Ubuntu werk je aan herstel"
design: Inzpire Design & Communicatie  |  webdevelopment: Exitus-ICT