Private funding

De begeleiding die Ubuntu Safehouses biedt wordt door de gemeente betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als je hier niet voor in aanmerking komt bestaat er ook de mogelijkheid om de kosten voor de begeleiding zelf te betalen.  De kosten voor de huisvesting (huur) die Ubuntu Safehouses je biedt betaal je altijd zelf. 

Ubuntu Safehouses

Wij geloven dat:

- Jij kan herstellen van je verslaving!
-‍ Jij blijvend bevrijd kan worden van je obsessie met gebruik!
- Jij meer waard bent dan verslaving!
- Jij met de juiste begeleiding weer zin en richting aan het leven kan geven!
- Jij dromen, idealen en ambities kan verwezenlijken als je niet gebruikt!
PRIVATE FUNDING Ubuntu Safehouses
PRIVATE FUNDING Veilige woonomgeving

Veilige woonomgeving

Ubuntu Safehouses biedt jou na je behandeling de veilige woonomgeving waarbinnen jij optimaal kan herstellen. Hierdoor kun jij je maximaal op je herstel focussen. Het doel is dat jij je herstel lanceert en een stevig herstelfundering legt waarop jij je verdere leven kan vertrouwen. 

"Bij Ubuntu werk je aan herstel"
design: Inzpire Design & Communicatie  |  webdevelopment: Exitus-ICT