Verwijzer

Ubuntu Safehouses biedt huisvesting en (ambulante) begeleiding aan mensen in pril herstel van verslaving. Ubuntu Safehouses gelooft dat, om te herstellen van verslaving, andere mensen onmisbaar zijn. Ubuntu Safehouses biedt bewoners in de eerste plaats een veilige woonomgeving. In de tweede plaats biedt Ubuntu Safehouses woon- en werkbegeleiding aan mensen die een klinische Twaalfstappen behandeling succesvol hebben afgerond en gemotiveerd zijn om hun herstel blijvend vorm te geven.
Overeenkomstig visie, missie en strategie biedt Ubuntu Safehouses WMO- of privaat gefinancierde begeleiding die complementair is aan de zorg geleverd door instellingen als bedoeld in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI)

Persoonlijke verzorging

Ubuntu Safehouses helpt jou om je leven weer op de rit te krijgen. Een belangrijk onderdeel daarvan is persoonlijke verzorging. Dat gaat verder dan alleen je tanden poetsen. Persoonlijke verzorging gaat over emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel zorg dragen voor jezelf.  
VERWIJZER Persoonlijke verzorging
VERWIJZER Richting zelfstandigheid

Richting zelfstandigheid

Ubuntu Safehouses begeleidt mensen in minder dan 18 maanden naar volledige zelfstandigheid. Inzet is dat zij onafhankelijk en in vrijheid weer gezonde keuzes gaan maken. 

Eigen Kracht

Ubuntu Safehouses helpt haar bewoners om hun eigen krachten te hervinden en uit te breiden. Omdat samen wel lukt wat alleen niet lukte. Ubuntu Safehouses gelooft dat iedereen de kracht in zichzelf heeft om te herstellen van verslaving. Ubuntu Safehouses helpt bij het vinden van deze eigen kracht. 
VERWIJZER Eigen Kracht
"Bij Ubuntu werk je aan herstel"
design: Inzpire Design & Communicatie  |  webdevelopment: Exitus-ICT